Priser

Motorattest til kørekort 600 kr
Frihåndsattest 600 kr
Frihåndsattest til studie 300 kr

Mulighedserklæring 600 kr
Parkeringskort , handicap skilt 400 kr
Afbestillingsattest, rejse 700 kr
Familieretshuset. fremtidsfuldmagt, værgemål 800 kr
Enkelttilskud, ansøgning medicin 300 kr
Engelsk attest til college 1250 kr
Pillepas, engelsk 400 kr
Sundhedsattest, cykelløb mm 800 kr
Lægeerklæring til A-kassen 600 kr
Konsultation ved vaccination voksne 250 kr
Konsultation ved vaccination børn 150 kr
Blokade 60 kr
Privat konsultation 300 kr
Blodprøver, privat konsultation 200 kr
EKG, privat konsultation 100 kr

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.

I Lægehuset kan du betale med kontanter eller med mobilepay.