Priser

Motorattest til kørekort 500 kr
Uarbejdsdygtighedsattest 345 kr
Varighedserklæring 345 kr

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.

I Lægehuset kan du betale med kontanter eller med mobilepay.