Dorthe Hagensen
Læge
Indehaver.
Født 1959.
Speciallæge i Almen Medicin siden 1998
Maja Mukai.
Læge.
Indehaver.
Speciallæge i Almen Medicin .
Mette Dupont.
Speciallæge i almen medicin.
Agnes Jørgensen Læge Født 1954. Speciallæge i Almen Medicin siden 2003.
Ølæge på Endelave.